IMF / AIIB

TTIP en sancties moeten Chinees AIIB dwarsliggen

De Duitse industrie is het helemaal zat. Zij zijn namelijk degene die enorm moeten lijden onder een conflict tussen Rusland en het NAVO blok. Achter de schermen laten honderden bedrijven zich negatief uit over de ontwikkelingen met betrekking tot het conflict dat heeft geleidt tot sancties.
De Duitse belangenorganisatie BDI (Bundesverband der Deutschen Industrie) doet haar best het bedrijfsleven zich te laten concentreren op handelspartners in de trans-Atlantische omgeving – precies de andere kant op. Het TTIP – vrijhandelsverdrag zou hierin ondersteuning kunnen bieden. Maar dit is toch niet enkel de markt waar Duitsland en Europa zich op willen concentreren.
Net nu China met haar project op wereldniveau, een investeringsbank om de infrastructuur in Eurazië naar een hoger niveau te tillen en de focus wil leggen op het verbeteren van handelsbetrekkingen tussen Europa – Rusland – Azië, moeten middels sancties richting het Oosten en een vrijhandelsverdrag met de Verenigde Staten de neuzen van het Europese bedrijfsleven naar de tegengestelde richting wijzen.
Precies daar waar de Duitse industrie haar belangenvereniging nodig heeft in een poging de economische betrekkingen richting het Oosten en in het bijzonder Rusland te herstellen, maakt het DBI zich hard voor de tegengestelde richting. Veel bedrijven sturen daarom zelfs al hun eigen lobbyisten naar Brussel om te protesteren tegen deze zinloze oorlogsvoering.
Ongeveer 1000 aangesloten bedrijven, verenigingen en vertegenwoordigers staan achter de boodschap dat een dergelijke maatregel (sancties) niet zullen bijdragen aan het oplossen van het huidige conflict, laat staan het herstellen van de vrede binnen Europa. Er wordt zelfs gesproken over schendingen van het ‘internationaal recht’.
Enkel het Duitse bedrijfsleven heeft in 2014 hierdoor voor miljarden euro’s verliezen moeten lijden en volgens schattingen zullen deze verliezen in 2015 zelfs nog veel groter zijn. Het is slechts een kwestie van tijd vooraleer dit ook zal gaan doorwerken op de werkgelegenheid. De Europese sancties die onder druk van Amerika tot stand zijn gekomen, bedoeld om Rusland te krenken, zullen als een diepe wond in eigen vlees fungeren.
Standaard