IMF / AIIB, Internationaal

Dollar dominantie onder druk

AIIB: Dollar dominantie door China nog meer onder druk gezet

Bron: http://goudportal.nl/?itemstr=aiib-dollar-dominantie-door-china-nog-meer-onder-druk-gezet

Het mag een groot succes genoemd worden. De ‘Asian Infrastructure Investment Bank’ die de rol van het IMF in het Oosten gaat vervullen. Een grootmacht als China mag niet langer langs de zijlijn toekijken en zet terecht bijzonder grote stappen om zichzelf van invloed te voorzien in het globaal economisch systeem.

De op één na grootste economie van de wereld – China – neemt opnieuw initiatief. Al eerder nam China in samenwerking met Rusland initiatief om dit jaar nog een eigen ratingbureau op te richten, in reactie op de overdreven negatieve beoordelingen op Rusland door Moody’s, S&P en Fitch.
China groeit uit zijn voegen en daar hoort ook meer zeggenschap en invloed in de wereldeconomie bij. Juist vanwege die reden zet China nu weer een grote stap, waarmee het einde van een dollardominantie opnieuw dichter bij komt.

Asian Infrastructure Investment Bank
Of in het kort, de AIIB, is een internationaal financieel instituutmet als doel infrastructurele projecten te financieren om economische ontwikkelingen in de Aziatische regio te bevorderen. Het frustreert de Chinezen al langer dat hun invloed in de wereldeconomie de kop wordt ingedrukt. Instituten zoals de Wereldbank, het IMF en de Asian Development Bank worden voornamelijk nog steeds gedomineerd door Amerika, Europa en Japan. De laatste drie genoemde zien met de komst van de AIIB hun eerste concurrent tegemoet treden.
Opvallend is de toetreding van het Verenigd Koninkrijk tot het door China bestuurde AIIB. Hiermee wijst het met minachting het advies van haar bondgenoot Amerika af die China ervan verdenkt enkel maar uit eigenbelang te handelen. De Verenigde Staten zien de AIIB als een rivaal tegen de Wereld Bank en andere door Amerika gecontroleerde internationale instituten.
IMF verliest macht
De invloed van het IMF, dat haar oorsprong vond tijdens het vormen van het Bretton Woods verdrag en inmiddels 70 jaar dienst doet, zal haar invloed met deze stap van China hoe dan ook zien afnemen. Ook de grootste economie van Europa, Duitsland, maar ook Frankrijk, en Italië hebben te kennen gegeven deel uit te willen gaan maken van het AIIB. Dit tot groot misnoegen van Amerika, dat meerdere landen onder druk gezet heeft zich buiten het AIIB van China te houden.
Duitsland kwam met de conclusie: Een enorme exportmarkt en investeringsmarkt kan niet langer meer op de zijlijn blijven staan. Obama heeft ondertussen vrij direct en niet bepaald tactisch aan Zuid-Korea gevraagd om uit de AIIB van China te blijven. Maar helaas, want ook Zuid-Korea gaat binnenkort met China en Japan in gesprek waarbij tevens het herstellen van betrekkingen onderling op de agenda staat.
Standaard