Oorlogsinspanningen

Harde cijfers zeggen soms meer

Soms zeggen harde cijfers meer dan vele woorden. De S&P Aerospace & Defense index, zeg maar de beursindex voor wapenfabrikanten in de V.S. stond bij de ambtsaantreding van president Obama op 2451.18 punten. Op 17 april 2015 stond hij op 8692.26 punten: 3.55 maal zoveel als bij zijn aantreden in 2009.
De beursindex S&P 500 (Standard & Poor’s), de top 500 van Amerikas grootste bedrijven lag op 20 januari 2009 op 805.22 en op 17 april 2015 op 2081.18, dat is 2.58 keer zoveel dan aan het begin van Obama’s ambtstermijn. Hier kan door een simpel rekensommetje de conclusie getrokken worden dat tijdens het presidentschap van Obama de aandelen van ondernemingen uit de wapenindustrie 38% meer zijn gestegen dan de totale markt. Een opmerkelijk cijfer voor een president die al een half jaar na zijn aantreden de nobelprijs van de vrede ontving voor ‘zijn uitzonderlijke inspanningen ter versterking van de internationale diplomatie en de samenwerking tussen de volkeren’. Op basis van harde cijfers kunnen we 6 jaar na dato de woorden van Obama onderschrijven door toen al aan te geven “niet het gevoel te hebben dat ik thuishoor in het gezelschap van de mensen die de prijs eerder al wonnen”. Hij kan zich gelukkig prijzen dat er wel meer namen niet in dit rijtje thuishoren. Maar dit terzijde. En wie het nog steeds heeft over de militaire agressie van de Russen moet nog steeds beseffen dat het defensiebudget van de Verenigde staten nog altijd zo’n 10 keer groter is dan die van Rusland.

http://us.spindices.com/indices/equity/sp-aerospace-defense-select-industry-index

http://about.beyond.com/news/20140703-Obama-stock-market-rally-continues-record-Dow-SP500-on-blowout-jobs-report

Standaard