Internationaal

Meer geld voor defensie?

Manifest: groep oud-politici vraagt om meer geld voor defensie

http://nos.nl/artikel/2032039-stoet-prominenten-wil-meer-geld-voor-defensie.html

“Een groep oud-politici en deskundigen pleit ervoor zeker anderhalf miljard euro meer in internationale veiligheid en defensie te steken. In een manifest zeggen 38 ondertekenaars dat herwaardering van het beleid nodig is, nu de internationale verhoudingen zijn verslechterd en de toekomst onzekerder is geworden.

De groep bestaat uit mensen met verschillende achtergronden. Onder het manifest staan de namen van onder anderen de oud-ministers Hillen, Bolkestein, Van den Broek, Bot, Wiegel, De Hoop Scheffer, Pronk, Brinkhorst, Melkert, Rosenthal, Ruding en Van Middelkoop, oud-staatssecretaris Jack de Vries en oud-Kamervoorzitter Verbeet. Ook de voormalige Commandanten der Strijdkrachten Berlijn en Van Uhm en de defensie-deskundigen Colijn en De Wijk, oud-IKV-secretaris Faber hebben de oproep ondertekend en woordvoerder van de groep is oud-PvdA-Kamerlid Van den Bergh.

Doorgeschoten

In het manifest, dat werd overhandigd aan de ministers Hennis en Koenders, zeggen de ondertekenaars dat de bezuinigingen op defensie de afgelopen 25 jaar te ver zijn doorgeschoten. Volgens hen is de inzetbaarheid van de Nederlandse krijgsmacht onaanvaardbaar verminderd.

Vorig jaar vroeg de Tweede Kamer ook al om verhoging van het defensiebudget. De kwestie zal binnenkort zeker een rol spelen bij de onderhandelingen in het kabinet over de begroting voor volgend jaar.

Breed gedragen

De ondertekenaars vinden dat door de brede samenstelling van de groep een belangrijk en breed gedragen signaal wordt afgegeven.

Hennis zegt over het manifest dat de steun voor de krijgsmacht haar als muziek in de oren klinkt. Ze wil zich niet vastleggen op een bedrag, maar ook voor haar staat buiten kijf dat de krijgsmacht verder moet worden versterkt.”

Hebben we hier te maken met een variant van de PNAC (Project for a New American Centery), de Amerikaanse tegenhanger uit 1999? Toen was het een groep neo-conservatieven die vond dat het Amerikaanse budget voor defensie-uitgaven omhoog moest gaan en een rapport publiceerden genaamd ‘Rebuilding American Defenses’. Hier in Nederland is het een groep van conservatieven aangevuld met een handjevol sociaal-democraten die menen vertegenwoordiger te zijn voor datgene wat in de samenleving leeft. Misschien had de groep er beter aan gedaan om een analyse te maken waarom eigenlijk de internationale verhoudingen zijn verslechterd. Dan hadden de heren (het zijn voornamelijk heren) misschien tot de conclusie kunnen komen dat een miljarden slurpend initiatief als de NAVO al lang opgeheven had moet worden na het uiteenvallen van het voormalige Warschaupact en de val van de Berlijnse muur. Maar nee, de heren en dames politici hebben er in het verleden als beleidsmakers erg hun best voor gedaan om het tegendeel te doen van wat in de lijn van de geschiedenis erg logisch zou zijn geweest: de ontmanteling van de NAVO. Het tegendeel gebeurde: het in stand houden van een militair machtsblok dat sinds de oorlog in Joegoslavië haar defensieve karakter verloor en sindsdien probeert de westerse belangen overal in de wereld met geweld te verdedigen. Over doorgeschoten gesproken! De wereld zou er zonder dit soort politici er misschien wel veel beter hebben uitgezien en hadden we meer aan een evenwichtigere verdeling van de rijkdommen in de wereld kunnen werken. Iemand als oud-minister Pronk en toch alom gerespecteerd, moet toch weten dat verhoging van defensie uitgaven nooit de ongelijkheid in de wereld zal opheffen. Maar wellicht heeft hij zich in een vlaag van verstandsverbijstering laten verlijden tot het ondertekenen van dit manifest.

Standaard